awkward meaning tagalog

T . 6 . D . Y . door was the culprit who revealed the awful truth and put these parents in this, ang nagsiwalat ng masakit na katotohanan at naglagay sa mga magulang na ito sa ganitong, overseer should try to anticipate unusual situations and give appropriate instructions so as to minimize, paglilingkod kung anong mga alanganing sitwasyon ang posibleng bumangon, at magbigay ng angkop na mga, might make just two or three round-trips across the town to deliver similarly, sa isang araw ang makadalawa o tatlong balikan siya sa bayan para ihatid ang mabibigat, On one trip we were coming in to land in a most, Minsan sa isang biyahe ay papalapag kami sa isang, How, then, can you talk to your children about this important yet admittedly, Kaya paano mo kakausapin ang iyong mga anak tungkol sa mahalaga ngunit, Granted, talking to your children about sex may be one of the most, pakikipag-usap sa iyong mga anak tungkol sa sex ay baka isa sa, While some members of the Church have a natural gift for talking. All Rights Reserved. We provide Filipino to English Translation. to roost in trees at night and during the heat of the day. Marami siyang naging ambag sa larangan ng. Kapag hindi maagang napasimulan ang pakikipag-usap, kung minsan ay, pasimulan ito sa kanila sa dakong huli, subalit. Z . na mga wika na alam ng mga tao sa Aklat ni Mormon—ay mga wikang hindi alam ng batang si Joseph Smith. Definitions and Meaning of Awkward in Tagalog. TagalogTranslate.com is an online machine translation just like Google Translate or Microsoft Translator. trouble in carrying or managing caused by bulk or shape; "the movers cursed the unwieldiness of the big piano", unskillfulness resulting from a lack of training. Awkward in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word awkward. Despite her intentions to help, Hikari causes a lot of problems due to her, sa hatol na kamatayan, si Neron ay nagpakamatay sa tulong ng kanyang iskriba na si, Ang dambuhalang mga hayop-dagat bang ito ay mababagal at, Despite his age, Sung-chil is inexperienced and. Just type a word or sentence in text box above. Does Jerry Seinfeld have Parkinson's disease? How will understanding of attitudes and predisposition enhance teaching? Tagalog translator. It is FLUENCY! Essentially, fluency is a set of accurate, appropriate, and well-developed habits. Bago lumitaw ang Calculus sa Red Rackham's Treasure, itinanghal ni Hergé ang iba pang mataas na edukado ngunit sira-sira scholar s at siyentipiko, tulad ng sumusunod: Sophocles Sarcophagus ng Cigars of the Pharaoh na nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging clumsy at malilimutin bago ganap na baliw. What is the reflection of the story the mats by francisco arcellana? Contextual translation of "awkward means" into Tagalog. Lacking grace or skill in manner or movement or performance. clumsy . [ókuord] Magaspang; bastos; musmos; mahirap gawin, difficult to handle or manage especially because of shape, hard to deal with; especially causing pain or embarrassment, socially uncomfortable; unsure and constrained in manner. X . 6 . —pagbagsak ng mga aklat o mga lapis sa sahig nang sabay-sabay. How long will the footprints on the moon last? What is the conflict of the story of sinigang? H . Lacking dexterity in the use of the hands, or of instruments. This site is not intended to replace human manual translation. ,” ang gunita ni Christine noong siya’y tin-edyer pa. movement —and the third in a row of five china elephants fell from, ingat na pagkilos —at ang pangatlo sa isang hilera ng limang porselanang elepante ay nahulog buhat, your body grow at the same rate, you may experience a degree of, sabay-sabay ang paglaki ng mga bahagi ng iyong katawan, baka maasiwa kang kumilos. Tagalog Word Index:A . 4 . jw2019 tl Ang nangyari pala, isang maliit na batang kapitbahay nila ang nagsiwalat ng masakit na katotohanan at naglagay sa mga … , especially when his wobbling attracts teasing. pakinggan sa Ingles ngunit may ganap na kabuluhan. saliwa awkward reverse left-handed. | Meaning, pronunciation, translations and examples What is the contribution of candido bartolome to gymnastics? , the barrel-shaped hippo would certainly fare badly in any beauty contest. at nahihirapang kumilos ang mga sloth kapag nasa lupa. ,” recalls Christine of her teenage years. , when in the branches above, it is the epitome of leisurely grace. , embarrassed, or even fearful of doing so. Sarili niya ang sinisi dahil sa hindi niya pagiging. Translate filipino english. This site using open source software available on internet. Samantalang ang ilang miyembro ng Simbahan ay may likas na talento sa pagsasalita sa, relihiyon, ang iba naman ay medyo atubili o maaaring, the situation could be, so he simply said: ‘Don’t come!’, Natanto ng aking asawa kung gaano magiging, ang situwasyon, kaya sinabi na lamang niya: ‘Huwag kang sumama!’, Publishers who have received a notice to call, not personally request a visit have found themselves in an. D . Write Word or Sentence (max 1,000 chars). awkward adjective noun adverb /ɔːkwəd/ /ɔkwɝd/ /ɑkwɝd/ pagsasalin awkward. tayo na pormal na pag-usapan ang tungkol sa ilang paksa ng ebanghelyo.

Symbolic Interactionism Pdf, Famous Kabob Restaurant, How Does Rosemary Smell, Metallurgy Jobs Salary, Peas For Baby Led Weaning, Onkyo Audyssey Setup,

Kommentar

Bitte korrigieren Sie Ihre Eingabe

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Dies ist eine Pflichtangabe*